Naše usluge

01

TRGOVAČKO PRAVO

Obvezni odnosi iz trgovačkih ugovora dinamično su i izazovno područje u kojem je potrebno biti istovremeno precizan, studiozan i kreativan. Potrebno je istovremeno voditi računa o ugovornim odredbama, kao i važećoj regulativi i sudskoj praksi koja je primjenjiva na obvezne odnose. Često se javljaju i situacije s međunarodnim elementom, kada je potrebno odgovoriti na pitanje primjenjuje li se i u kolikoj mjeri pravo neke druge države ili pravo Europske Unije.

Vlastita znanja i iskustva iz područja trgovačkog prava primarno smo stekli kroz uspješno zastupanje naših klijenata u najrazličitijim i najkompleksnijim parnicama proizašlim iz trgovačkih ugovora.

Uz to, konstantno težimo osobnom i kolektivnom napretku na iznimno uzbudljivom području trgovačkog prava.

02

PRAVO DRUŠTAVA

Na polju prava društava nudimo usluge i pravno savjetovanje u raznim pitanjima, primjerice pitanjima osnivanja i statusnih promjena, zastupanja na skupštini dioničara, konzumiranja prava na obaviještenost te preispitivanja odgovornosti članova upravljačkih tijela ili dioničara za poslovanje trgovačkog društva.

03

RADNO PRAVO

Na području radnog prava pružamo pravne usluge zaštite prava kako poslodavaca tako i radnika. Zastupamo domaće i strane, pravne i fizičke osobe u različitim parnicama vezanim uz prestanak ugovora o radu te zaštite dostojanstva radnika. Osim zastupanja pred sudom, uz našu pomoć dosad su provedene brojne uspješne unutarnje reorganizacije raznih ustrojbenih oblika poslodavaca. U vezi s reorganizacijom, pružamo i usluge savjetovanja pri izradi svakojake potrebne dokumentacije vezane za rad i zaposlenje, kao što su pravilnici o radu, sistematizacije radnih mjesta ili ugovori o radu.

04

JAVNA NABAVA

Odvjetnik Nenad Mušić nositelj je certifikata u području javne nabave, izdanog od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. U svojem poslovanju nudimo usluge savjetovanja naručitelja i ponuditelja u postupku javne nabave što uključuje pripremu dokumentacije o nabavi, provjeru sukladnosti ponuda s dokumentacijom o nabavi, sastavljanje žalbi, upravnih tužbi te drugih pravnih instrumenata u zaštiti prava sudionika u postupku javne nabave.

05

STEČAJNO PRAVO

Stečajno pravo predstavlja specifičnu granu prava koja definira prava i obveze poduzetnika u situaciji prijeteće ili nastale nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti kao i njihovih vjerovnika. Jedinstvenom kombinacijom znanja i iskustva, na raspolaganju smo svim zainteresiranim pravnim subjektima za pružanje usluga pravnog savjetovanja u stečajnim i predstečajnim postupcima.

06

SPORTSKO PRAVO

Sportsko pravo sadrži određene posebne značajke koje ga razlikuju od drugih područja prava. Sport je sam po sebi dinamično područje koje neprekidno teži većoj atraktivnosti. U skladu s time, i sportsko je pravo podložno čestim promjenama. Posebno se to odnosi na pravila koja donose međunarodne sportske udruge te na sportske ugovore, statute i pravilnike potrebno konstantno usklađivati s međunarodnim propisima.

Naš ured u odnosu na sportsko pravo nudi zastupanje u arbitražnim i sudskim postupcima te izradu raznih sportskih ugovora, statuta ili pravilnika u skladu sa suvremenim pravilima i načinom poslovanja.

07

UGOVORI

Cilj svakog ugovora koji se izrađuje u našem uredu jest jasno, precizno i detaljno uređenje međusobnih prava i obveza. Radilo se o jednostavnim pravnim poslovima u formi imenovanih ugovora ili kompleksnijih trgovačkih ugovora s domaćim ili međunarodnim elementom, svaki ugovor našim klijentima mora omogućiti predvidljivost i sigurnost njegovog izvršenja te efikasno osiguranje u slučaju njegova kršenja

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak

Back to top